Woningen

Op de site van uw gemeente ziet u hoe u bezwaar kunt aantekenen. Dit kan veelal per post of per e-mail.

Met de onderstaande tekst geeft u aan dat u bezwaar maakt en dat u TeamWOZ machtigt om uw bezwaarschrift verder af te handelen: 

Hierbij maak ik bezwaar tegen de WOZ-waarde die door u is vastgesteld en machtig ik TeamWOZ om mijn bezwaarschrift verder af te handelen.
Graag ontvangt TeamWOZ de ontvangstbevestiging van u met het betreffende taxatieverslag en de door u gehanteerde grondwaarde.
U kunt TeamWOZ bereiken via hun e-mail adres: info@teamwoz.nl

Vergeet daarbij niet in de aanhef de datum te noemen en het aanslagnummer van de beschikking. Uw naam(en), adres en handtekening(en).

De handtekening(en) is weer van belang voor de machtiging.

Wanneer u bezwaar maakt en ons machtigt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Indien u hierover nog vragen heeft kunt u een e-mailtje sturen naar TeamWOZ.
Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Vergeet u telefoonnummer niet te vermelden waarop u het makkelijkst te bereiken bent.

Stappen plan:

1. Knip/plak het stukje tekst bezwaar/machtiging in uw brief of e-mail;

2. Stuur uw brief en/of e-mail met bezwaar/machtiging tijdig in, naar uw gemeente;

3. Neem per mail contact op met TeamWOZ;

4. U krijgt van TeamWOZ bericht dat uw bezwaarschrift in behandeling is genomen;

5. Beoordeling en uitspraak in afwachting van uw gemeente.