Privacy verklaring


Op grond van de privacyverklaring van TeamWOZ, houden wij ons aan de afspraken zoals die zijn weergegeven in de AGV.
TeamWOZ staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer, 34227048 te Amsterdam. TeamWOZ is gevestigd aan de Van Walbeeckstraat 16 1058CR te Amsterdam.

Bij eventuele vragen hierover kunt u per mail contact opnemen met TeamWOZ (info@teamwoz.nl).

1. Persoonsgegevens die verwerkt worden

TeamWOZ verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers die gebruik maken van de dienstverlening van TeamWOZ. Deze gegevens worden zelf door de opdrachtgever verstrekt.
Denk hierbij aan de volgende persoonsgegevens:

-Voor- en achternaam;
-Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
-Adresgegevens
-Geslacht
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens, die bewust door de opdrachtgever en/of gemeente zijn verstrekt in het kader van zijn/haar WOZ bezwaar.

2. Grondslag om persoonsgegevens te verwerken

TeamWOZ heeft uw persoonsgegevens alleen nodig voor het afhandelen van uw bezwaarschrift en/of andere diensten waarvoor u een beroep heeft gedaan op TeamWOZ.
Als leeftijdsgrens hanteert TeamWOZ een minimale leeftijd van 18 jaar.
Bij bezwaarschriften machtigt u ook TeamWOZ bij uw gemeente, om het bezwaarschrift af te handelen. Uw machtiging is slechts geldig voor één belastingjaar.

3. Informatieplicht / doel

Zoals al aangegeven in de grondslag (2.) hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig voor het afhandelen van o.a. uw bezwaarschrift en/of de overige diensten die TeamWOZ aanbiedt.

-Zo kunnen wij in uw naam contact opnemen met de gemeente waar u woonachtig bent en/of waar uw bedrijf is gevestigd;
-Indien nodig een gerechtelijke procedure opstarten;
-U, als opdrachtgever informeren over de verdere gang van zaken;
-U, als opdrachtgever bellen indien dat nodig is voor aanvullende informatie;
-U, als opdrachtgever een mail te sturen;
-U, als opdrachtgever te benaderen tot een betaling, indien nodig;
-U, te wijzen op onze algemene voorwaarden;
-En tot slot te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om u een goed beeld te geven wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan.

4. Termijn van het bewaren van de persoonsgegevens

TeamWOZ bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor u uw opdracht hebt gegeven.
Het kan zijn dat TeamWOZ uit bedrijfsmatige doeleinden, bijvoorbeeld voorschriften van de N.R.V.T. (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) gegevens 20 jaar lang bewaart.

5. Beveiliging

TeamWOZ zal heel serieus met uw persoonsgegevens omgaan om verlies, misbruik en ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Als u het idee heeft dat TeamWOZ onvoldoende beveiligd is en/of misbruik wordt gemaakt van uw gegevens, neem dan direct contact op met TeamWOZ.

6. Persoonsgegevens t.a.v. derden

TeamWOZ handelt niet met persoonsgegevens en verstrekt informatie uitsluitend aan derden indien dit gewenst is voor het behalen van het resultaat. Ook deze derde zal zich aan de wettelijke regels moeten houden.
Dit kan betrekking hebben op inhuur van derden, gemeenten, rechtbanken en de belastingdienst.

7. Inzage in uw gegevens

Indien gewenst kunnen wij u informeren over de gegevens die wij van u ter beschikking hebben gekregen. Indien u het wenst kunnen wij deze gegevens aanpassen en/of verwijderen.
Mochten wij bepaalde gegevens moeten bewaren voor langere duur dan stellen wij u hiervan op uw verzoek alsnog op de hoogte.

8. Contactformulier

De gegevens die binnen komen met behulp van het contactformulier, zullen intern worden opgeslagen en verwerkt. De gegevens zullen tot doel hebben om tot het gewenste resultaat te komen. Indien nodig zullen deze gegevens voor langere tijd worden bewaard. Zie ook punt 4.

9. Gebruikt van Cookies

TeamWOZ maakt gebruikt van cookies om de website zo optimaal mogelijk te laten werken. Een cookie is als het ware een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw smartphone, tablet of computer.
De cookies bevatten geen naam, adres of andere persoonlijke gegevens. Indien u geen cookies wilt ontvangen en/of opslaan, dan kunt u de instellingen van uw internet browser hierop aanpassen. Het zou dan wel kunnen, dat de website niet optimaal meer werkt.
TeamWOZ gaat er vanuit dat u instemt en/of toestemming geeft tot het gebruiken van cookies.

10. Wijziging van de privacy statement

Deze privacy statement kan worden gewijzigd indien dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke normen en/of interne veranderingen.