Als ‘Team’ bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking!

TeamWOZ ook voor WOZ-taxatierapporten!

Heeft u het gevoel dat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf te hoog is vastgesteld ten opzichte van vergelijkbare woningen/bedrijven bij u in de buurt, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit kunt u zelf doen, maar ook heel eenvoudig met de hulp van TeamWOZ.

De hoogte van de WOZ-waarde is voor u van belang, want deze wordt gebruikt voor onder andere de onroerende zaakbelasting, waterschap belasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenking belasting, vermogens-belasting en verhuurders heffing. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder belasting u betaalt.

Wie is TeamWOZ? 

TeamWOZ wordt gevormd door u en ons samen. U heeft als geen ander kennis over uw eigen woning en/of bedrijf en wij hebben sinds vele jaren ervaring met het behandelen van WOZ bezwaren en het voeren van WOZ procedures. Samen met u kunnen we als ‘Team’ gaan voor het succes!

Let bijvoorbeeld bij woningen wel eerst op:

Dit zijn enkele voorbeelden die u een verschil kunnen geven in uw WOZ-waarde. Vindt u, uw WOZ-waarde te hoog, maak dan zeker bezwaar! Een verlaging van de WOZ-waarde bespaart u geld!

Voor bedrijven en/of andere zaken adviseren wij om even een e-mail aan TeamWOZ te sturen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Waarom zou u de bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde via TeamWOZ starten?

Het met TeamWOZ samenwerken kost u in principe niets. Wat is dan het verdien-model van TeamWOZ? Indien de heffingsambtenaar van uw gemeente de WOZ-waarde van uw woning verlaagt, dan is de gemeente een wettelijke vergoeding voor het inschakelen van specialisten verschuldigd. Zo heeft iedere burger die een woning bezit of huurt, het recht om een specialist in te schakelen, zonder dat zij daarvoor de kosten hoeft te dragen. Handelt u uw bezwaar zelf af, als particulier, dan heeft u geen recht op deze vergoeding. Zie verder ook de algemene voorwaarden.

Uw succes is ons succes!


Verdere inlichtingen: Woningen


Verdere inlichtingen: Bedrijven